• Det finns ett samband mellan spelfrekvens, insats och kundnöjdhet

Spelbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt spelbranschen sedan 2017. Branschen får ett lågt kundbetyg i den branschmätningen.

Resultatet av mätningen hösten 2017

Svenskt Kvalitetsindex mätte kundnöjdheten i spelbranschen för första gången hösten 2017.

  • Vi ser ett samband mellan spelfrekvens, insats och kundnöjdhet
  • Vadhållning på hästar samt sport och pokerspel har en kundnöjdhet över index 60
  • Nätspel har generellt högre kundnöjdhet än spel på plats/i butik
  • Branschen får generellt gott betyg på sin produktkvalitet

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intervjuerna genomförs under hösten 2017. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Några siffror

Det vanligaste spelet är lotterier och nummerspel som 84% av de intervjuade spelar.
82% av vadhållningen på sport sker på nätet.
37% av de som inte spelar anser att chanserna att vinna är för små, därför avstår de.
75% av icke-spelarnas kontakt med branschen är via reklam.
Elina Jacobsson

vill du veta mer

Kontakta gärna projektkoordinator
Elina Jacobsson om du vill
ha mer information.
+46 73 020 31 76
elina.jacobsson@kvalitetsindex.se

Senaste kundundersökningen

Läs gärna våra sammanfattning
om kundundersökningen
i spelbranschen.

56,4

SKI Spelbranschen 2017. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.