• Vad som gör kunderna nöjda, eller mindre nöjda, är en bra utgångspunkt i ett affärsstrategiskt arbete framåt.

INSIKT OCH RÅD FÖR fler nöjda kunder

Hög kundnöjdhet och lojalitet är alltid resultatet av ett systematiskt, långsiktigt och uthålligt arbete. Svenskt Kvalitetsindex heltäckande kundundersökningar bygger på forskningsbaserade metoder och ger insikter och vägledning till organisationer som aktivt vill arbeta för fler nöjda kunder.

UNDERLAG FÖR UTVECKLING

Våra kundstudier är resultatet av 30 års arbete av framstående forskare, statistiker, beteendevetare och hundratals undersökningar i en mängd olika branscher. Det vi nu levererar är marknadens kanske mest heltäckande kundstudie som omfattar allt det ni behöver för att få mer nöjda kunder och hitta möjligheter till förbättringar i er egen organisation. Jämförbara index, drivkrafter för just era kunder och rekommendationsgrad (NPS) är några exempel på fakta ni får tillgång till genom studien.

Vägen till bättre kundupplevelser

Genom våra kundundersökningar synliggör vi vad som gör era kunder nöjda och lojala. Varje verksamhet bör dra nytta av kundens erfarenheter och få förståelse för hur kunder agerar som konsumenter. För det som gör kunderna nöjda, eller möjligtvis mindre nöjda, är en bra utgångspunkt i ett affärsstrategiskt arbete framåt. Utifrån detta ger vi er råd till konkreta åtgärder som stärker kundupplevelsen.

Kundstudien ger er

  • Ett oberoende nöjdkund-index (NKI) och rekommendationsgrad (NPS).
  • Drivkrafter, styrkor och förbättringsområden.
  • Jämförelsedata: branscher och länder.
  • Integrering med studier av kund- och medarbetarnöjdhet.
  • Fördjupning genom strategisk rådgivning kring kundorientering, kvalitetsutveckling och förändringsarbete.

Tre eller fyra steg till ökad insikt

Som grund för undersökningen ligger den statistiskt beprövade SKI-modellen. Tillsammans med er projektledare på Svenskt Kvalitetsindex kan ni komplettera frågeställningarna för att fånga upp andra relevanta områden i ert kundarbete.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler, vd
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vi mäter alltid er NPS

Net Promoter Score, NPS, är för många verksamheter ett sätt att mäta kundlojalitet. I våra kundundersökningar är frågan om rekommendationsvilja alltid inkluderad eftersom vi ser detta som en viktig parameter för hur verksamheter behåller sina kunder.

  • Promoters (andel som svarar 9-10) är mycket nöjda kunder som aktivt talar väl om sina leverantörer.
  • Passives (som svarar 7-8) är nöjda kunder vars basbehov tillgodoses. Deras förväntningar har dock inte överträffats.
  • Detractors (svarar 0-6) är de missnöjda kunderna som rent av kan tala illa om sin leverantör.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner jag att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.