• Människor vill göra affärer med företag de gillar –
    image och service blir allt viktigare.

Hur skiljer sig er interna bild av ert varumärke mot verklighetens uppfattning?

Genom Svenskt Kvalitetsindex varumärkesundersökning får ni ett starkt underlag för att mäta och analysera till exempel associationer, attityder och graden av kännedom och acceptans kring ert varumärke.

Ett starkt varumärke byggs på flera viktiga fundament

Varumärket byggs av den bild medarbetarna förmedlar av verksamheten, kundernas upplevelse av er samt den varumärkesstrategi och externa kommunikation ni som organisation arbetar efter. Varumärket behöver vara förankrat i alla led och konsekvent genomförd både internt och mot marknaden. Att varumärket kopplar mot era övergripande mål och kopplas till emotionella drivkrafter stärker genomslaget på marknaden.

Beslutsunderlag för ert varumärke

Genom våra kundundersökningar kan vi förklara hälften av varumärket genom det vi kallar för ”image”. Image innefattar allt från om kunden upplever att ni månar om dem, om ni är enkla att vara kund hos, om ni tar samhällsansvar och om ni upplevs pålitliga. Varumärke omfattar dock detta och mycket mer.

För att få en fullständig bild av ert varumärke kan vi genomföra en varumärkesstudie åt er. Genom undersökningen får ni ett starkt underlag att analysera till exempel associationer, attityder och graden av kännedom kring ert varumärke.

En varumärkesundersökning från Svenskt Kvalitetsindex bygger på samma vetenskapliga metodik som våra andra studier och undersökningar. Genom undersökningen får ni ett beslutsunderlag för utformning av varumärkesstrategi eller andra typer av varumärkesrelaterade frågor.

Välkomna att höra av er!

Det här får ni svar på

  • Hur kännedom och attityd hänger ihop.
  • Så många känner till er verksamhet.
  • Vilka associationer som gör att er verksamhet blir ett tänkbart alternativ eller ett förstahandsval.
  • Vilka attityder som är mest kopplat till ett köp.
  • De associationer ni behöver förstärka.

Så genomförs en varumärkesundersökning

Vi inleder alltid en undersökning med att tillsammans med er gå igenom behov och målsättningar. Finns det till exempel några speciella områden som är extra intressanta att titta på? Våra experter hjälper till med vägledning i detta arbete. Därefter sätts ramarna och varumärkesundersökningen skräddarsys just för er. Vi tar fram ett förslag till frågebatteri som diskuteras tillsammans med er för att säkerställa att alla relevanta dimensioner fångas upp i studien.

Tillsammans diskuterar vi er målsättning med studien och sätter ramarna för varumärkesundersökningen utifrån era konkreta behov. Utifrån det kommer vi att rekommendera ett konkret frågebatteri som sedan ses över och kompletteras tillsammans med er för att säkerställa att vi fångar upp alla relevanta dimensioner.

Johan Parmler

Vill du veta mer?

JOHAN PARMLER | vd

SKI:s varumärkesundersökning är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att förstå hur effektiv er marknadsföring och ert budskap är. Ni får även hjälp att förstå hur kundens upplevelse kopplar till varumärkets värden.

Alla våra studier kan genomföras helt fristående, men de är samtidigt designade för att kunna länkas samman för att ge helt nya dimensioner i beslutsunderlaget.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.