• Vi arbetar för ett Sverige som tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.

Ägare

En positiv kvalitetsutveckling i alla delar av samhället

Svenskt Kvalitetsindex ägs av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som är instiftat av regeringen och har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och även stödja internationellt samarbete.

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Bakom SIQ står Tillväxtverket och medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare ett unikt nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ska bidra till att öka svenska organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling.

Läs mer om SIQ (extern webbplats)