• Våra modellanalyser bygger på en analysmetod som kallas för partiellt minsta kvadratmetoden.

Svenskt Kvalitetsindex modell

Vår kundnöjdhetsmodell visar styrkan i underliggande samband

Svenskt Kvalitetsindex modellanalyser bygger på strukturella ekvationsmodeller och en analysmetod som kallas för partiellt minsta kvadratmetoden (PLS – Partial Least Square). Det är en metod som, förutom att beräkna index för exempelvis image, kundnöjdhet eller lojalitet, även tar fram styrkan i underliggande samband. Det är genom den valda metoden som Svenskt Kvalitetsindex kan analysera kausala samband och göra utsagor kring vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning.

SKI Drivande aspekter

Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter statistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 % konfidensgrad som standard.

Vår erfarenhet är att branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund.

Fem områden förklarar vad som gör kunder nöjda. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

Johan Parmler

VILL DU VETA MER

Kontakta gärna vd och chefsanalytiker Johan Parmler om du vill ha mer information, 073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se