Har du blivit kontaktad?

Vi på Svenskt Kvalitetsindex lyfter din åsikt och återkopplar vad du tycker till företag och organisationer. Därför vill vi uppmuntra dig till att delta i våra kundundersökningar. Dina svar är självklart skyddade och konfidentiella och bidrar till en förbättrad relation mellan dig och företaget eller organisationen.