• Tandvården har riktigt nöjda kunder.

Tandvård

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt tandvården sedan länge och detta är en bransch med mycket nöjda kunder. Det gäller även i 2020 års studie även om nöjdheten minskat för femte året i rad. Förtroendet för tandvården är också mycket högt.

Resultatet av senaste mätningen våren 2020

Svenskt Kvalitetsindex har länge sett att kunder ger tandvården i Sverige höga betyg. Det gäller även i årets studie, även om nöjdheten minskat för femte året i rad. Nöjdhetsindex landar på 75,6 vilket är en stabilt hög nivå jämfört med andra områden som Svenskt Kvalitetsindex mäter. Förtroendet för tandvården är också mycket högt, vilket är viktigt för tandvårdens hantering av den rådande coronakrisen.

Den globala pandemin orsakad av Covid-19 ställer nya krav på viktiga samhällsfunktioner som den privata och offentliga tandvården. Att förstå hur kunder och andra intressenter uppfattar den vård och service som ges är därför viktigare än någonsin.

Årets nöjdhetsindex för tandvården landar på 75,6 vilket jämfört med andra områden som Svenskt Kvalitetsindex mäter är en stabilt hög nivå. Studien visar också att den privata tandvården får högre betyg, men att skillnaden mot Folktandvården fortsätter att minska. 

Graf tandvården i Sverige 2020Andelen klagomål ökar

En anledning till att tandvården totalt sett får lägre betyg går att spåra till att andelen klagomål ökat under året. När det gäller upplevelsen av behandlingstillfället, personalens kompetens och den tekniska utrustningen får både folktandvården och privattandvården höga betyg. 

Förtroende är avgörande i kristider. Precis som i många andra branscher där kundmötet sker genom en personlig kontakt är förtroendefrågan kritisk för kundens upplevelse. 

Här kan man konstatera att förtroendet för branschen är fortsatt mycket högt. Hela 91 procent har förtroende för de privata aktörerna, motsvarande för Folktandvården är 84 procent vilket också får betraktas som mycket högt vid en nationell jämförelse. 

Förtroende privattandvården
0%
Förtroende Folktandvården
0%

Fortsatt högt förtroende

För kunder till privattandvården spelar kontinuitet och rekommendationer stor roll i valet av klinik. Kunder som gjort ett aktivt val är de allra mest nöjda. 

De flesta som går till Folktandvården gör det utifrån att kliniken ligger nära och den här kundgruppen är genomgående mindre nöjd. Även detta visar att emotionella val (rekommendation) ger högre betyg än rationella val (närhet till kliniken).

6 av 10 skulle rekommendera sin privattandvårdsklinik till andra. Motsvarande siffra för Folktandvården är 4 av 10. Privattandvårdens kunder är lojalare och upplever bland annat att kliniken månar mer om sina kunder, har engagerad och lyhörd personal samt att har god tillgänglighet. 

Hög nöjdhet höjer också förväntningar och utmaningen för privattandvården är att leva upp till dessa högt ställda förväntningar. De senaste årens vikande resultat visar att det är en av branschens utmaningar. 

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intervjuerna genomförs under februari-mars varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Laurina Qvarnström

vill du veta mer

Kontakta gärna
Laurina Qvarnström om du vill
ha mer information.
+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste kundundersökningen

Läs gärna våra sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
av tandvården i Sverige.

Whitepaper
75,6

Tandvården 2020. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.