• Hela branschen får mycket höga betyg av sina kunder.

    kontakta SKI
  • kontakta SKI

Redovisningstjänster

Svenskt Kvalitetsindex har 2019 för första gången genomfört en kundnöjdhetsstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet visar att hela branschen får mycket höga betyg av sina kunder.

Resultatet av undersökningen 2019

Kundnöjdhetsbetyget i redovisningsbranschen ligger på 79,3 på en 0-100 skala.Det kan exempelvis jämföras med revisionsbyråer som ligger på 72,8 och bemanningsbolag på 68,0 i år. 

Graf över kundnöjdhet redovisningstjänster 2019

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. *Branscher markerade med (*) visar att resultatet kommer från 2018 och kommer uppdateras under 2019.

Branschens styrkor ligger i att leverera på områden kopplade till image, exempelvis trovärdighet och omtänksamhet, men också att man lyckas bli en viktig del av kundens verksamhet och affär. 

I studien ställs också frågor kring vad som är viktigt vid köp av redovisningstjänster och synen på digitalisering. 

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom redovisningsbranschen för första gången 2019.

971 intervjuer har genomförts i maj 2019.

Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna vd Johan Parmler om du vill ha mer information,
073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Branschundersökningen

Läs gärna vår sammanfattning om redovisningsbranschen.

Symbol redoivisningstjänster
79,3

SKI Redovisningstjänster 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.