• Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.

    Richard Branson

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder

Vad driver era medarbetares nöjdhet och engagemang? Har ni ledarskapet för att möta förändringarna som pågår i samhället? Ser medarbetarna betydelsen av deras bidrag till organisationen? Har ni en balanserad arbetsmiljö med det stöd medarbetarna behöver? Dessa och många fler frågor får ni svar på genom vår medarbetarundersökning.

Era medarbetare är organisationens främsta ambassadörer

Dagligen utvärderas verksamheten av befintliga såväl som potentiella medarbetare. Medarbetare som avgör om de vill vara kvar i organisationen och varför, som delar med sig av sina upplevelser och sin bild av organisationen. För att som företag ta del av dessa upplevelser och kunna agera på dem behöver medarbetarundersökningar genomföras. Vi hjälper er mäta era medarbetares upplevelse kring allt från organisation och ledarskap till synen på varumärket.

Vad driver era medarbetares engagemang?

Forskning visar tydligt att engagerade medarbetare ger nöjdare kunder. Vi ser dock inte att nöjda kunder har samma effekt på medarbetarengagemanget, vilket stärker uppfattningen av att verksamheter i första hand behöver fokusera på sina medarbetare för att stärka kundupplevelsen.

När Svenskt Kvalitetsindex utvecklade medarbetarstudien utgick vi ifrån de samband som finns mellan medarbetarens upplevelse av organisationen och kundnöjdhet. Syftet var att ta fram en modell som stärker organisationer i att vara lönsamma och kundfokuserade med hjälp av engagerade medarbetare. Vi har en vetenskapligt framtagen modell som visar vilka faktorer som är viktigast för att öka medarbetarnas nöjdhet och engagemang, vad inom ledarskap som behöver prioriteras och hur ni som organisation behöver arbeta för att nå era mål och strategier.

Medarbetarstudien ger er

  • Nöjd medarbetarindex baserat på en vetenskapligt utvecklad modell.
  • Insikter om vad som driver medarbetarnöjdheten och engagemanget i er organisation.
  • Ledarskapsprofiler som ger er underlag för ledarskapsutveckling
  • Nationella jämförelser och nedbrytningar på olika näringsgrenar och regioner.
  • Integration med kundnöjdhetsmätningar.
  • Strategisk rådgivning kring förbättringsåtgärder i det interna utvecklingsarbetet.

Fyra enkla steg för mer nöjda medarbetare

Studien inleds med att definiera den interna omfattningen av undersökningen. Vi föreslår lämpliga frågeställningar och ni har möjlighet att komplettera med ytterligare områden eller egna frågor. I detta första steg genomförs också urvalshantering av respondenter.

Vill du veta mer?

Johan Parmler
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vilka samband finns mellan medarbetare och kundnöjdhet?

Fokusera på rätt saker både utifrån både ett kund- och medarbetarperspektiv! Genom vår samanalys får ni veta vilka specifika medarbetarfrågor som har starkast koppling till kundnöjdhet. Ni får ett strategiskt underlag att använda för att välja vilka frågor som ni ska fokusera på internt.

Vi kan hjälpa er att genomföra nya undersökningar eller göra analysen på redan insamlat medarbetar- och kunddata.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.