• kontakta SKI

Kontakt

Hör av dig direkt till någon av oss så hjälper vi dig gärna.

Vår växel har telefonnummer +46 (0)8 31 53 00.

Ledningsgrupp

Johan Parmler

JOHAN PARMLER
VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Johan Parmler Twitter
Laurina Qvarnström
LAURINA QVARNSTRÖM
Chef People & Brand

LinkedIn Laurina Qvarnström

Jacob Hallencreutz
JACOB HALLENCREUTZ
Styrelseordförande och koncernchef

Customer Success Team

Kristine Nordström
KRISTINE NORDSTRÖM
Projektledare

LinkedIn Kristine Nordström

PHILIP SJÖBERG
Projektledare

LinkedIn Philip Sjöberg

Riikka Kujala
RIIKKA KUJALA
Föräldraledig
Projektledare

LinkedIn Riikka Kujala

Analytiker

MAKSAT ALLABERDYEV
Analytiker
+ 46 70-339 60 38

LinkedIn Love Westin

Adib Sultanah

ADIB SULTANAH
Analytiker
+46 70 284 74 44
adib.sultanah@kvalitetsindex.se

LinkedIn Adibe Sultanah

Love Westin
LOVE WESTIN
Analytiker
+ 46 70 339 87 17

LinkedIn Love Westin

kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner jag att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontor

Svenskt Kvalitetsindex huvudkontor finns i Stockholm, men vi har också kontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors och gör undersökningar i hela Europa.

stockholm

Besöksadress
Torsgatan 2
111 23 Stockholm

köpenhamn

Besöksadress
Nybrogade 12
1203 København K

helsingfors

Postadress
PL 400
00181 HELSINKI

Oslo

oslo

Besöksadress
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo