• branschmätning fastighetsmäklare

Allmänna villkor, dataskydds- och integritetspolicy

På Svenskt Kvalitetsindex värnar om våra kunders integritet. Här kan du läsa våra allmänna villkor, vår dataskyddspolicy och integritetspolicy.

  • Allmänna villkor

    Dessa bestämmelser gäller vid kundundersökningar och andra tjänster som Svenskt Kvalitetsindex utför åt kundföretag om inte annat skriftligen har överenskommits. Läs mer i bifogad pdf.

  • Dataskyddspolicy

    Den här policyn gäller för samtliga bolag inom EPSI Rating Group (EPSI) och lokala bolag ansvarar för sin marknad. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Läs mer i bifogad pdf.

  • Integritetspolicy

    Den här policyn gäller för samtliga bolag inom EPSI Rating Group (EPSI) och lokala bolag ansvarar för sin marknad. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Läs mer här.

Johan Parmler

Frågor?

Kontakta gärna vår vd Johan Parmler
073-151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se
om du har några frågor.