• Den som slutar att vara bättre, slutar att vara bra.

Branschundersökningar

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier ger svar på vilka områden som driver kundnöjdhet och lojalitet i många olika branscher. Studien ger en tydlig vägledning för fortsatt utveckling av ditt varumärke, affär eller tjänst. Dessutom rankas din organisation i jämförelse med konkurrenterna.

Svenskt Kvalitetsindex branschundersökning är mycket mer än bara en kundundersökning. Ni får en omfattande rapport med detaljerade resultat och insikter om er verksamhet samt konkreta rekommendationer för hur ni ännu mer framgångsrikt kan sätta kunden i fokus.

Studien mäter kundens upplevelse av er verksamhet och ger insikter om utvecklingsbehov i relation till konkurrenter och andra branscher. Vilka fokusområden som har starkast effekt på er kundnöjdhet och i vilken ordning ni ska prioritera förbättringsområden är några av svaren som ges. Utifrån våra rapporter får ni också underlag för att metodiskt stärka relationen till era kunder.

Här får ni tillgång till marknadens mest heltäckande jämförelse av ledande aktörer i er bransch och er placering i branschrankingen.

De branscher och verksamheter som årligen mäts är ett urval baserat på relevans och efterfrågan. Om du saknar din bransch eller vill att din verksamhet ska vara en del av branschmätningen, ta gärna kontakt med någon av oss.

Ladda ned årets alla publiceringsdatum för våra branschstudier i en pdf.

Här kan du läsa mer om Svenskt Kvalitetsindex branschundersökningar

Bank

Bank

Bemanning

Energibranschen

Energi

Fastighetsmäklare

Försäkring

Myndigheter

Nationell medarbetarstudie

Persontransport

Persontransport

Miniräknare

Redovisningstjänster

SKI Revision

Revision

Spel

Tandvård

Tandvård

Telekom