• Den nya lagstiftningen har inte påverkat allmänhetens syn på spelbranschen i någon betydande omfattning.

Spelbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt spelbranschen sedan 2017. Även i år får branschen som helhet jämförelsevis låga betyg på kundnöjdhet, förtroende och anseende även om resultaten förbättrats något jämfört med föregående år. 

Resultatet av mätningen 2019

Även i år får spelbranschen som helhet jämförelsevis låga betyg på kundnöjdhet, förtroende och anseende även om resultaten förbättrats något jämfört med föregående år. Hos de respondenter som inte spelar alls – alltså en möjlig framtida kundgrupp – är branschens anseende på fortsatt mycket låga nivåer. Ny lagstiftning med bland annat hårdare krav på måttfull spelreklam tycks ännu inte ha påverkat allmänhetens syn på spelbranschen i någon betydande omfattning.

SKI kundnöjdhet spel jmfrt andra branscher

Den svenska spelbranschen påbörjade en stor förändring vid årsskiftet. Ny lagstiftning implementerades, Lotteriinspektionen blev Spelinspektionen, det blev licenspliktigt att verka i Sverige och reglerna för exempelvis marknadsföring stramades åt. Under året har den publika debatten mellan olika intressenter i branschen periodvis varit intensiv. Ansvarig minister har också vid flera tillfällen kritiserat branschen och efterlyst en större återhållsamhet när det gäller spelreklam. Denna transformation har dock ännu inte påverkat spelbranschens anseende i någon betydande omfattning, även om en försiktig uppgång kan noteras i årets studie.

Diagram över kundnöjdhet och image

Är förtroendet för branschen på väg att stärkas?

För tredje året i rad konstaterar Svenskt Kvalitetsindex att kundernas nöjdhet och allmänna förtroende för spelbranschen behöver öka för att anses vara på en långsiktigt stabil nivå. Samtidigt kan konstateras att såväl nöjdhet som anseende ändå förbättrats. Kan ett trendbrott vara på väg?

Men blir det egentligen någon skillnad för kunderna, det vill säga spelarna? Nej, inte enligt den studie som Svenskt Kvalitetsindex precis genomfört.

Branschens image byggs av aktörerna

Svenskt Kvalitetsindex noterar också en fortsatt måttlig kännedom om den nya lagen hos studiens respondenter, trots att den trädde i kraft vid årsskiftet. Häften av respondenterna har svarat att man hört talas om lagstiftningen men endast tre av tio tror att lagstiftning kommer att bidra till att spelbranschen bedrivs på ett mer sunt och säkert sätt.

Måttlig tilltro till den nya lagstiftningens påverkan:

4 av 10spelare tror att den nya lagen kommer att bidra positivt till spelbranschens utveckling.
2 av 10 icke-spelare tror att den nya lagen kommer att bidra positivt.
3 av 10 spelare tycker att den nya lagstiftningen har bidragit till att skydda spelkonsumenter.
2 av 10 icke-spelare tycker att den nya lagstiftningen har bidragit till att skydda spelkonsumenter.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intervjuerna genomförs under hösten 2017. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Läs vår presentation

om spelbranschen 2019 med en massa spännande statistik!

Whitepaper
Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
0731-51 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

57,9

SKI Spelbranschen 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.