• I tider av osäkerhet och förändring är fakta och relevanta insikter ett måste.

När allting förändras, vad gör ni?

Vi förstår om ni i första hand ser oss som experter inom undersökningar, men det är inte hela sanningen – flera av oss är även erfarna rådgivare, konsulter och akademiska forskare. Vi kan bidra med allt från en timmes presentation för ledningsgruppen till deltagande i veckomöten med marknads- eller HR-avdelningar.

Vi har spetskompetens inom bland annat förändringsledning, kund- och medarbetarstrategier och digital transformation. Våga sätta oss på prov.

Våra seniora rådgivare

Jacob Hallencreutz

Jacob är koncernchef för EPSI Rating Group och ordförande för Svenskt Kvalitetsindex. Han är en senior ledare som jobbat som chef inom både tjänste- och tillverkningsindustrin. Jacob har även varit management-konsult i nästan 15 år och har bred erfarenhet av att leda både strategisk, strukturell och kulturell förändring i stora organisationer. Jacob är teknologie doktor och forskar om kvalitetsstyrning, förändringsledarskap och hållbar utveckling.

Kontakta Jacob om ni behöver spetskompetens inom följande:

  • Strategisk och operativ förändringsledning
  • Ledningsstöd i affärsplanering
  • Digital transformation
  • Ledningssystem och Business Excellence-modeller
  • Strategiskt CX-stöd

Vill du veta mer?

JACOB HALLENCREUTZ
Mobil: +46 70 522 55 59
Mail: jacob.hallencreutz@epsi-rating.com

Johan Parmler

Johan är VD för Svenskt Kvalitetsindex. Som erfaren ledare och forskare har Johan gedigen kunskap om undersökningsstrategier och metoder för kvantitativa undersökningar och datadriven analys. Han har en bred erfarenhet från tjänstesektorn i synnerhet finans-, försäkring- och telekombranschen.

Kontakta Johan om ni behöver spetskompetens inom följande:

  • Strategisk och operativt CX-stöd
  • Statistiska undersöknings- och analysmetoder
  • Integrerad data- och nyckeltalsanalys
  • Ledningsstöd i kundresor
  • Metoder för intressentanalys

Vill du veta mer?

JOHAN PARMLER

Mobil: +46 73 151 75 98
Mail: johan.parmler@kvalitetsindex.se