• En snabbare förändringstakt och nya affärslandskap kräver nya lösningar och arbetsmodeller.

Våra tjänster

Vi erbjuder oberoende undersökningar för att ni ska få pålitliga insikter om er verksamhet. Oavsett om ni vill ha kundernas, medarbetarnas, ledningens eller omvärldens syn på verksamheten kan vi hjälpa till. Det finns också möjlighet till benchmarking och kunskap om hur ni förhåller er jämfört med andra aktörer.

Analystjänster

Skräddarsydda kvantitativa och kvalitativa undersökningar och analystjänster.

Bransch-
undersökningar

Ett oberoende nationellt index baserat på öppna jämförelser av kunders upplevelser.

Kund-
undersökningar

Insikter om kunders nöjdhet, lojalitet och drivkrafterna bakom med möjlighet till nationell benchmark.

Rådgivning

En ökande förändringstakt och nya beteendelandskap kräver nya insikter och ledningsmodeller.

Medarbetar-
undersökningar

Insikter om medarbetares nöjdhet, lojalitet, engagemang och drivkrafterna bakom.

Pulsmätningar

Löpande mätningar av kundinteraktioner med rapportering i realtid.

Varumärkes-
undersökningar

Mäter allmänhetens uppfattning, kännedom och attityder kring varumärket.

Några av våra kunder