• Utan insikter om kunders nuvarande och framtida behov riskerar företag att erbjuda varor och tjänster som inte längre håller måttet.

Analys och rådgivning

Vi kan följa drivkraftsförändringar, skapa segmenteringar, se trender och ge en indikation om vad som kommer ske i framtiden. Genom att använda data från vår gedigna databas eller data som ni tillhandahåller kan vi ta fram underlag för strategiska och operativa beslut. Vi kan också agera rådgivare kring hur ni internt ska arbeta vidare med prioriterade frågor och processer.

Dra nytta av all kunskap som finns på Svenskt Kvalitetsindex

Vi på Svenskt Kvalitetsindex har jobbat med databearbetning och avancerad analys i 30 år för att skapa kundinsikter till både branscher i stort och enskilda organisationer. Det har skett i olika former, i huvudsak genom våra årliga branschstudier men också genom mer fördjupade analyser och andra konsulttjänster. Det innebär att vi idag har mer än 4 miljoner data kring kund- och medarbetarupplevelsen. Detta täcker både privat och offentlig sektor och ger oss möjlighet att ge tidsserier för en mängd branscher. Men, detta är bara en del av allt vi kan göra inom analys. Förutom att arbeta med vårt eget data kan vi hjälpa er utifrån ert data och annan extern information.

Nedan ser ni några av de analystjänster vi levererar. Kontakta oss för vidare diskussion om dessa eller andra analyser vi kan hjälpa er med.

Textanalys

Idag beskrivs data som långt mycket mer än bara siffror, staplar och diagram. De textmassor som finns både i öppna enkätsvar, sociala medier och andra källor är en viktig del av analysen. Svenskt Kvalitetsindex har avancerade verktyg för att analysera text, både genom visualisering och sambandsanalyser.

Segmentering

Företag lägger idag mycket kraft på att nå sina olika kundgrupper på bästa sätt. Svenskt Kvalitetsindex har en väl beprövad metodik för att segmentera kundgrupper, där kunder med samma drivkrafter grupperas och sedan profileras eller kläs på med kända, utmärkande egenskaper. Detta ger information om vilka faktorer som skapar kundlojalitet och hur dessa faktorer varierar mellan kundgrupperna.

Analys av data

Behöver ni ett andra utlåtande innan beslut ska verkställas? Vi kan bearbeta data från olika ursprung och utifrån det ge er konkreta råd vad ni bör fokusera på framåt eller säkerställa era redan genomförda analyser inför viktiga strategiska beslut.

Samanalys

Dagens hållbara organisationer behöver fokusera på allt från finansiella nyckeltal, medarbetarnas engagemang, kundlojalitet till hållbarhetsredovisningar. ”Allt är viktigt – men inte prioriterat” riskerar lätt att bli vardag och därför är det mer kritiskt än någonsin att förstå hur dessa element hänger ihop. Vi kan visa tydliga kopplingar mellan olika mätetal och därigenom visa vad ni bör fokusera på. Genom en samanalys från Svenskt Kvalitetsindex får ni både karta och kompass för att ta er verksamhet framåt.

Seminarier och workshops

Vill ni ha en workshop med en professionell extern part? Eller behöver ni inspiration under ett frukostmöte med era kunder? Vi kan bidra med kunskap, engagemang och relevanta insikter till både interna och externa möten. Vi kan jobba med era arbetsgrupper, ledningsgrupper och specialister när ni behöver ta ett steg vidare i ert arbete med kundupplevelse, medarbetarengagemang eller varumärkesbyggande.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
VD och chefsanalytiker
Johan Parmler
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Svenskt Kvalitetsindex långa erfarenhet

4000000

kunddata kring kundupplevelse

50

undersökta branscher sedan starten 1989

200000

medarbetardata kring medarbetarupplevelsen

20

olika näringsgrenar som genomfört medarbetarundersökningar

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner jag att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår integritetspolicy.