• Bara 1 av 3 tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan när de reser.

    branschmätning persontransport
  • Persontransport

Persontransport

Transportbranschen, med inriktning på persontransport så som flyg, tåg och buss, är en bransch som har ingått i våra årliga branschmätningar sedan år 2004. Precis som vid tidigare års undersökningar tar de mest nöjda resenärerna bussen.

Resultat av senaste mätningen våren 2020

För sextonde året i rad har Svenskt Kvalitetsindex mätt resenärers uppfattningar om inrikes resor med buss, tåg och flyg. Årets studie genomfördes med start 28 februari och pågick under hela mars månad – alltså under den period då coronakrisen påtagligt började påverka människors resande. Kundernas generella omdömen är trots denna kris relativt oförändrade, men i en bransch som just nu präglas av enorma utmaningar är frågan snarare om kunderna kommer hitta tillbaka till sina gamla resvanor när pandemin väl är över.Graf över kundnöjdhet persontransport 2014-2020

Persontransportbranschen totalt och delbranscherna Buss, Flyg och Tåg får relativt oförändrade betyg jämfört med förra året, trots att coronakrisen på allvar bröt ut mitt under datainsamlingsperioden. Bussbolagen kommer som tidigare år generellt bättre ut medan tågbranschen får fortsatt lägre omdömen av sina kunder även om gapet till andra transportslag minskar något. 

Det är upplevelsen av opålitlighet och förseningar som fortfarande belastar tågbranschen, trots att stora insatser görs för att förbättra tågets image. Noteras kan dock att skillnaden i nöjdhet mellan resenärer som upplevt en försening och resenärer som kommit i tid är relativt liten, oavsett transportmedel. 

Bland enskilda aktörer är det SJ som ökar mest tillsammans med Vy express (tidigare Nettbuss express). 

Bäst ut av alla aktörer kommer Vy med sina två varumärken Vy express och Vy Bus4You. Både Vy express och Vy Bus4You får riktigt höga betyg vad gäller komfort och punktlighet och här är man helt enkelt i en klass för sig. 

Graf över kundnöjdhet persontransport 2020

HÅLLBART RESANDE – FORTFARANDE LÄPPARNAS BEKÄNNELSE

På frågan vilket sätt man planerar att göra sitt resande mer hållbart under kommande år så anger de flesta att man planerar att välja mer klimatsmarta färdsätt följt av att resa mindre. Samtidigt är det bara 1 av 3 som instämmer i påståendet att man tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan när man reser. 

Diagram över vad som anses viktigast vid val av transport

Cirkeldiagram över hur man planerar att göra sitt resande mera hållbart

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna görs i april och maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

vill du veta mer

Kontakta gärna Johan Parmler,
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
i persontransportbranschen.

Whitepaper
64,6

SKI Persontransport 2020. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.