• VÄGEN TILL EN HÅLLBAR FRAMGÅNG GÅR GENOM KUNDEN

SKI:s Hållbarhetsmätningar

Vi vet att hållbarhet är en viktig del av kundupplevelsen. Vi har mätt social hållbarhet sedan år 2008 och har sett hur detta får en större betydelse för kunderna. Vi valde för några år sen att börja forska mer på just hållbarhetens påverkan på kundupplevelsen. Nu erbjuder vi även hållbarhetsstudier för att hjälpa er att få insikter i hur ni på bästa sätt kan möta kundernas nya krav på hållbarhet.

Vill ni ta del av vår senaste hållbarhetsrapport (våren 2023) så finns den här!

SKI erbjuder numer flertalet hållbarhetsstudier. Nedan beskrivs våra två största studier, men vi gör en mängd olika studier som är skräddarsydda efter våra kunders behov.

SKI:s Hållbarhetsindex

SKI Hållbarhetsindex fångar kundens syn på om deras leverantör gör investeringar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala eller miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi erbjuder Hållbarhetsindexet i samtliga våra branschstudier. Alla aktörer som vi mäter kan numer jämföra hur deras kunder upplever deras hållbarhetsarbete jämfört mot andra, samt hur detta påverkar kundnöjdheten och lojaliteten. Du kan läsa mer om SKI:s Hållbarhetsindex här.

Djupgående hållbarhetsstudie

Förutom Hållbarhetsindexet erbjuder vi även en mer djupgående studie som utgår från Era behov. Denna studie täcker följande aspekter:

 • Kundkännedom/kunskapsnivå

  Hur viktigt är hållbarhetsfrågor generellt sett för just era kunder? För hur stor andel av kunderna är hållbarhet viktigt?

 • Kommunikation

  Många bolag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men alltför ofta ser inte kunden detta arbete. Det är därför viktigt att undersöka hur initiativen når ut till kunderna. Ser kunderna kommunikationen och vilken information vill de ha?

 • Preferenser kring hållbarhet

  Vi ser ofta ett perceptionsgap mellan kund och leverantör. Leverantören arbetar med och informerar om hållbarhetsaspekter som de själva värdesätter, vilket inte alltid känns relevanta för kunden som istället efterfrågar en annan typ av information.

 • Kunden om Ert hållbarhetsarbete

  Det slutgiltiga godkännandet av ett hållbarhetsarbete kommer i from av att kunden betygsätter de faktiska hållbarhetsinitiativen. Denna del omfattas av drivkraftsanalyser där kopplingar mellan de olika hållbarhetsaspekterna och olika delar av kundupplevelsen uppenbaras.

Johan Parmler

Vill du veta mer?

JOHAN PARMLER | VD

SKI:s hållbarhetsundersökningar är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att förstå era kunders förhållande till hållbarhet och hur ert hållbarhetsbudskap uppfattas. Ni får även hjälp att förstå hur hållbarhet påverkar kundupplevelsen.

Alla våra studier kan genomföras helt fristående, men de är samtidigt designade för att kunna länkas samman för att ge helt nya dimensioner i beslutsunderlaget.

Så genomförs en hållbarhetsundersökning

Vi inleder alltid en undersökning med att vi tillsammans går igenom Era behov och målsättningar. Finns det till exempel några speciella områden som är extra intressanta att titta på för Er? Har ni ett specifikt fokus i Ert hållbarhetsarbete som ni vill se om kunderna har uppmärksammat? Våra hållbarhetsexperter hjälper till med vägledning i detta arbete. Därefter sätts ramarna och hållbarhetsstudien skräddarsys till Er. Vi tar fram ett förslag på frågebatteri som diskuteras tillsammans med Er för att säkerställa att alla relevanta dimensioner fångas upp i studien.

Tillsammans diskuterar vi er målsättning med studien och sätter ramarna för hållbarhetsundersökningen utifrån Era konkreta behov. Utifrån det kommer vi att rekommendera ett konkret frågebatteri som sedan ses över och kompletteras tillsammans med er för att säkerställa att vi fångar upp alla relevanta dimensioner.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.