• FÖRSTÅ KUNDERNAS SYN PÅ HÅLLBARHET OCH STÄRK KUNDNÖJDHETEN OCH DITT VARUMÄRKE

SKI:s Hållbarhetsundersökningar

SKI:s Hållbarhets-
undersökningar

Hållbarhet är inte bara en trend, det är en avgörande del av kundupplevelsen. Vi har mätt hållbarhet sedan 2008 och sett hur det får en större betydelse för kunderna och hur det kan kopplas till kundlojalitet och lönsamhet. Med våra hållbarhetsundersökningar får ni inte bara en inblick i hur ni presterar idag utan även vägledning om hur ni kan förbättra er hållbarhetsstrategi för att möta morgondagens krav.

Vill ni ta del av vår senaste hållbarhetsrapport (våren 2023) så finns den här!

Varför göra en hållbarhetsundersökning?

Vägen till hållbar framgång går genom kunden. Många företag förvånas över hur viktig kundens uppfattning av hållbarhetsarbetet är för kundnöjdheten, och därigenom lönsamheten. Det är vanligt att man internt på företaget är stolt över sitt hållbarhetsarbete och tror att kunderna känner till det. Med en hållbarhetsundersökning får ni unika insikter i hur kunderna ser på ert hållbarhetsarbete och hur det påverkar deras nöjdhet, lojalitet och köpbeslut. Ni får också konkreta verktyg för att förbättra ert hållbarhetsarbete, kommunicera mer effektivt och stärka ert varumärke.

SKI:s Hållbarhetsindex

Få ett betyg på ert hållbarhetsarbete och jämför er med andra

SKI:s Hållbarhetsindex ger er ett betyg på ert hållbarhetsarbete. Det är nyckeln till att förstå era kunders syn på hur er verksamhet presterar när det gäller att investera för framtiden, uppnå ekonomisk framgång utan att ignorera sociala eller miljömässiga faktorer och ta ansvar för samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Vårt Hållbarhetsindex är en del av våra branschstudier för att ge våra kunder möjligheten att jämföra sig med sina konkurrenter och hitta och förtydliga sin position på marknaden.

Läs mer om hur SKI:s Hållbarhetsindex kan hjälpa er att förbättra er position inom hållbarhet här.

SKI:s Hållbarhetsstudie

Få en djupgående analys som är skräddarsydd efter era behov

Vår omfattande hållbarhetsstudie är skräddarsydd efter era behov och täcker alla aspekter av er hållbarhetsstrategi. Från dessa studier får ni konkreta insikter om hur er hållbarhetsstrategi uppfattas av era kunder och hur den påverkar kundupplevelsen.

Studien täcker följande aspekter:

 • 1. Kännedom

  Här kartläggs era kunders och allmänhetens hållbarhetsintresse. Det gör vi för att få information om hur intresserade just era kunder är av hållbarhet.

 • 2. Kommunikation

  I detta avsnitt undersöks ifall information om ert hållbarhetsarbete når ut till era kunder, hur mycket hållbarhetsinformation de efterfrågar och i vilken kanal de vill ta emot hållbarhetsinformation.

 • 3. Preferenser

  I den här delen undersöker vi vilka hållbarhetsfrågor som era kunder anser är särskilt viktiga och vad de vill att ni arbetar mer med framåt.

 • 4. Hållbarhetsarbete

  I det avslutande avsnittet ber vi era kunder betygsätta ert hållbarhetsarbete. Svaren används sedan för att undersöka hur era hållbarhetsinitiativ påverkar era kunders uppfattning av er.

Alla våra studier kan genomföras helt fristående, men de är samtidigt designade för att kunna länkas samman för att ge helt nya dimensioner i beslutsunderlaget. 

Varför det är viktigt?

Hållbarhet är inte längre bara ett trendigt tillägg till er verksamhet, det är en nödvändighet för att möta kundernas förväntningar och bygga en hållbar framtid. Vår hållbarhetsundersökning ger er den information ni behöver för att fatta välgrundade beslut och ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå. Här kan du läsa mer om forskningen som ligger bakom. 

Gör er redo för en hållbar framtid

Kontakta oss idag för att ta reda på hur SKI:s hållbarhetsundersökning kan hjälpa er att förstå era kunders behov och öka er hållbarhet på ett strategiskt och effektivt sätt. Låt oss tillsammans skapa en bättre och mer hållbar framtid för er och era kunder! 

Vill du veta mer?

CALLE WALMSTEDT | PROJEKTLEDARE

Så genomförs en hållbarhetsundersökning

Vi inleder alltid en undersökning med att vi tillsammans går igenom Era behov och målsättningar. Finns det till exempel några speciella områden som är extra intressanta att titta på för Er? Har ni ett specifikt fokus i Ert hållbarhetsarbete som ni vill se om kunderna har uppmärksammat? Våra hållbarhetsexperter hjälper till med vägledning i detta arbete. Därefter sätts ramarna och hållbarhetsstudien skräddarsys till Er. Vi tar fram ett förslag på frågebatteri som diskuteras tillsammans med Er för att säkerställa att alla relevanta dimensioner fångas upp i studien.

Tillsammans diskuterar vi er målsättning med studien och sätter ramarna för hållbarhetsundersökningen utifrån Era konkreta behov. Utifrån det kommer vi att rekommendera ett konkret frågebatteri som sedan ses över och kompletteras tillsammans med er för att säkerställa att vi fångar upp alla relevanta dimensioner.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.