• Mjuka värden blir allt viktigare också i mäklarbranschen.

    branschmätning fastighetsmäklare
  • branschmätning fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

2019 års resultat från Svenskt Kvalitetsindex visar att de mäklare som lyckas bäst har tagit
serviceleveransen på allvar. Trenden är dock generellt negativ, nästan alla fastighetsmäklare har mindre nöjda kunder jämfört med för ett år sedan.

Resultat av senaste mätningen våren 2019

Skillnaderna i kundnöjdhet är generellt väldigt liten mellan de olika mäklarna i årets mätning. Samtliga mäklare utom Bjurfors har lägre kundnöjdhet jämfört med i fjol. Länsförsäkringar har högst kundnöjdhet även i år.

Fastighetsmäklare 2019

Men även om skillnad i nöjdhet är liten så är variationerna kring vad som gör kunderna nöjda desto större. Redan förra året noterades att de aktörer vars kunder drivs av prisvärdhet i regel är mindre nöjda och den trenden håller i sig.

Förtroendefrågan blir mer och mer central i många branscher visar vårens undersökningar som Svenskt Kvalitetsindex genomfört. Så är det även i den här branschen. Det är också något som genomsyrar när man väljer sin mäklare för att sälja sin lägenhet eller villa. För nästan hälften av kunderna var förtroende och trygghet det absolut viktigaste medan sålt för högst kvadratmeterpris kommer ganska långt ned. 

Det viktigaste för kunderna i valet av mäklare

Avrundade siffror.

När kunderna sätter betyg kring just förtroende så finns det mer att önska. Förtroende för branschen är relativt lågt med ett betyg på 58,9, medan förtroende för den aktör man använt är 66,9.

Några siffror om fastighetsmäklare 2019

7/10

7 av 10 upplevde att slutpriset någotsånär stämde med utgångspriset.

6/10

6 av 10 upplever fastighetsmäklarens kompetens/fackkunskap som mycket hög.

4/10

4 av 10 övervägde en annan aktör än den man valde.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om de senaste kundundersökningen
i fastighetsbranschen.

65,6

SKI Fastighetsbranschen 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

', { 'anonymize_ip': true });