• Mjuka värden blir allt viktigare också i mäklarbranschen.

    branschmätning fastighetsmäklare
  • branschmätning fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

Svenskt Kvalitetsindex har för fjortonde året mätt köpares och säljares upplevelser av fastighetsmäklarbranschen. I år konstateras att den negativa trenden är bruten och att nöjdheten ökar. De mäklare som lyckats bäst har tagit serviceleveransen på allvar.

Resultat av senaste mätningen våren 2020

Bostadsmarknaden har precis som övriga samhället påverkats av Covid-19. Men trots stor osäkerhet kring framtiden konstateras att det är samma aktörer som får bäst betyg också i årets studie. Det betyder att nöjdast kunder har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

SKI Fastighetsmaklare 2020

Kundens tidigare erfarenhet spelar stor roll

Oavsett kundernas tidigare erfarenheter av fastighetsaffärer är mjuka värden som förtroende och trygghet klart mest avgörande vid valet av fastighetsmäklare. Bland förstagångskunder kommer sedan tydliga villkor högt upp, medan kunder med tidigare erfarenheter värderar arvodesnivå och högt kvadratmeterpris.

SKI Val av fastigshetsmaklare 2020

Den enskilda mäklarens betydelse

Om förtroendet för branschen som helhet är relativt lågt, så är förtroendet för den enskilda mäklaren desto högre. Det ska också noteras att mäklarens individuella egenskaper oftast är grundorsaken till både hög nöjdhet och stor frustration.

Några siffror om fastighetsmäklare 2020

6/10

Närmare 6 av 10 kan tänka sig gå på en helt digital visning.

1/4

1 av 4 kan tänka sig att köpa ett objekt som enbart visats digitalt.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

66,1

SKI Fastighetsbranschen 2020. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om de senaste kundundersökningen
i fastighetsbranschen.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se