I över 30 år har Svensk kvalitetsindex studerat kundupplevelser. Hur skapas egentligen nöjda kunder? uppstår hållbara kundrelationer? når vi ett hållbart samhälle? skapas en hållbar utveckling? formas ett ekonomiskt hållbart samhälle?
Det är exempel på vad våra insikter bidrar till.