• Branschen har hållit en jämn nivå på kundnöjdhet i över ett decennium

    branschmätning bemanning
  • branschmätning bemanning

Bemanningsbranschen

Sedan år 2007 har Svenskt Kvalitetsindex undersökt hur nöjda kunderna är med bemanningsföretagen. Bemanningsbranschen har relativt högt förtroende och har hållit en jämn nivå på sin kundnöjdhet i över ett decennium, till skillnad från många andra branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter.

Resultat av senaste undersökningen våren 2020

Årets studie kring hur företag upplever sina bemanningsbolag genomfördes under april, alltså under den period som Covid-19 pandemin blivit en del av vår vardag och har påverkat samhället på ett sätt som ingen kunnat förutspå. Permitteringar, neddragningar och en begynnande lågkonjunktur drabbar delar av bemanningsbranschen. Detta till trots noteras inga stora skillnader i kundernas omdömen jämfört med tidigare år.

SKI Bemanning 2010-2020

Även om bemanningsbolagens kundnöjdhet varit högre historiskt, så har de senaste årens nivåer indikerat att det här är en bransch med stabila kundbetyg. De senaste åren har kundnöjdheten legat kring 69 och det är ett bra betyg jämfört med Sverige som helhet.

Liten spridning mellan bolagen

Bland enskilda aktörer kommer även i år Academic Work bäst ut, men det ska noteras att skillnaden mellan bolagen är relativt liten.

Vill du veta mer?

Läs hela rapporten. Den hittar du under ”Senaste rapporterna” till höger eller här.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs i april och maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Några siffror om bemanningsbranschen 2020

6 av 10 anser att det är svårare att förutse behoven och planera framåt än tidigare.
0%
5 av 10 uppger att det bemanningsbolag man nyttjar är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar, både nu och för framtida behov.
0%
Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
0731-51 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
i bemanningsbranschen.

69,0

SKI Bemanningsbranschen 2020. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.