• När många minimerar kundkontakten
    menar vi att man istället ska öka den.

Hur står ni er i jämförelse med konkurrenterna?

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier ger svar på vilka områden som driver kundnöjdhet och lojalitet i ett 10-tal branscher. Studien ger en tydlig vägledning för fortsatt utveckling av ditt varumärke, affär eller tjänst. Dessutom rankas din organisation i jämförelse med konkurrenterna.

Marknadens mest heltäckande kundundersökning

Svenskt Kvalitetsindex branschundersökningar är mycket mer än bara en kundundersökning. Ni får en omfattande rapport med detaljerade resultat och insikter om er verksamhet samt konkreta rekommendationer för hur ni ännu mer framgångsrikt kan sätta kunden i fokus.

Studien mäter kundens upplevelse av er verksamhet och ger insikter om utvecklingsbehov i relation till konkurrenter och andra branscher. Vilka fokusområden som har starkast effekt på er kundnöjdhet och i vilken ordning ni ska prioritera förbättringsområden är några av svaren som ges. Utifrån våra rapporter får ni också underlag för att metodiskt stärka relationen till era kunder.

Här får ni tillgång till marknadens mest heltäckande jämförelse av ledande aktörer i er bransch och er placering i branschrankingen.

300 000 kunders upplevelser säger allt

SKI Branschstudie är oberoende nationella studier baserade på totalt 300 000 intervjuer varje år utifrån kunders upplevelser i Sverige, Norden och övriga Europa. Resultaten publiceras i detaljerade rapporter, bransch för bransch. Genom vetenskapliga modellanalyser beräknas index för exempelvis image, service och lojalitet. Genom vår drivkraftsanalys kan vi påvisa underliggande kausala samband och vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning.

Tack vare omfattningen och mixen av branscher ges en unik möjlighet till jämförelser mellan aktörer inom er bransch, mellan branscher och andra länder.

Branscher: Bank | Bemanning | Energi | Fastighetsmäklare | Försäkring | Myndigheter | Nationell medarbetarstudie | Persontransport | Revision | Spel | Tandvård | Telekom

Branschstudien ger dig:

  • Ett oberoende nöjdkund-index, baserat på en vetenskapligt beprövad modell.
  • Drivkrafterna bakom kundnöjdhet och lojalitet i din organisation och bransch.
  • Ranking och jämförelser mellan branschaktörer, branscher och länder.
  • Möjlighet att integrera studier av kund- och medarbetarnöjdhet.
  • Tillgång till strategisk rådgivning kring kundorientering, kvalitetsutveckling och förändringsarbete.

Inför varje mätning träffar Svenskt Kvalitetsindex flera branschaktörer för att fånga upp aktuella och relevanta frågor. Svenskt Kvalitetindex ansvarar för all förplanering och datainsamling kring studien.

Johan Parmler

vill du veta mer?

JOHAN PARMLER | vd
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

300000

intervjuer görs årligen för Svenskt Kvalitetsindex branschstudier.

100

Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.