Telekom

Telekom är en av de branscher som analyserats av Svenskt Kvalitetsindex sedan 1989. Inledningsvis täckte studierna fast telefoni men har under de senaste åren utvecklats i takt med samhället och täcker nu även bredband (i olika former som fast, mobil och stadsnät), mobiloperatörer och digital-tv. Sedan år 2014 har även streamingtjänster inkluderats i undersökningen.

Eftersom telekom länge har varit en del av våra branschstudier har vi fångat upp kundupplevelsen när marknader har avreglerats, när stora priskrig har figurerat och när nu även mer nischade aktörer tar sig fram.

Hur undersöks telekombranschen?

Den årliga undersökningen av telekombranschen genomförs i september. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och mäter kundnöjdheten hos branschens större och mindre aktörer. De större aktörerna är alltid en del av mätningen, medan mindre aktörer ansöker om att vara en del av mätningen. Resultatet av undersökningen publiceras sedan offentligt, där både mindre och större aktörer ingår.

Detta mäter vi inom telekombranschen:

  •  Mobiloperatörer för privat- och företagskunder.
  •  Fast telefoni för privat- och företagskunder.
  • Bredband (fast och mobilt) för privat- och företagskunder.
  • Digital-TV för privatkunder.
  • Streamingtjänster (presenteras även i en egen studie från 2016).

Undersökningarna inom telekom ger svar på:

– Hur kunderna upplever att ni tar hand om klagomål.

– Hur ni stärker relationer till de som har varit kunder under en lägre tid.

– Hur ni får kunderna att samla större delar av sin affär hos er.

Insikt från den senaste branschmätningen

Telekom-operatörer har blivit en naturlig del av kundens vardag. Kunderna inom telekom har i större utsträckning gått från att efterfråga teknik till att efterfråga service och tjänster. Under en period fanns det ett tydligt mönster av att kunden ville ha flera aktörer för olika tjänster, till att nu mer och mer efterfråga helhetslösningar. Den ökade nyttjandegraden och högre kraven från kunder har gjort att klagomål varit ett stort problemområde. Det har lett till att de telekombolag som tar sina kunder på allvar och har en framgångsrik klagomålshantering ofta är vinnare när kunderna gör sina bedömningar.
Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring försäkringsbranschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan
VD
Johan Parmler
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig