Telekom

Sedan 1989 har vi mätt kundnöjdheten i telekombranschen. Mätningarna täcker fast telefoni, bredband (i olika former som fast, mobil och stadsnät), mobiloperatörer och digital-tv. Vi har under åren följt utvecklingen av kundernas allt högre krav på service och helhetslösningar.

Insikt från den senaste branschmätningen

I en bransch där kundernas förväntningar och krav hela tiden förändras så lyckas mobiloperatörerna riktigt bra. Branschen har det senaste decennierna gått från avbrutna samtal, krångliga abonnemang och svikna kundlöften till att idag vara en hörnsten i både privat- och företagskundernas dagliga liv. I detta nya sammanhang lyckas operatörerna bra –  de har gått ifrån att vara ifrågasatta teknikleverantörer till kundtillvända serviceleverantörer.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i er bransch? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks telekombranschen?

Den årliga undersökningen av telekombranschen genomförs i september. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och mäter kundnöjdheten hos branschens större och mindre aktörer. De större aktörerna är alltid en del av mätningen, medan mindre aktörer ansöker om att vara en del av mätningen. Resultatet av undersökningen publiceras sedan offentligt, där både mindre och större aktörer ingår.

Detta mäter vi inom telekombranschen:

  • Mobiloperatörer för privat- och företagskunder
  • Bredband (fast och mobilt) för privat- och företagskunder
  • Digital-TV för privatkunder
  • Streamingtjänster (presenteras även i en egen studie från 2016)

Undersökningarna inom telekom ger svar på:

  • Hur kunderna upplever att ni tar hand om klagomål.
  • Hur ni stärker relationer till de som har varit kunder under en lägre tid.
  • Hur ni får kunderna att samla större delar av sin affär hos er.
  • Digital-TV för privatkunder.
  • Streamingtjänster (presenteras även i en egen studie från 2016).

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring försäkringsbranschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig