Framtidskraft – SKI Energi 2019

I det nittonde avsnittet av Jämtkrafts pod Framtidskraft går Laurina Qvarnström från SKI på djupet när det kommer till kundrelationer. Vi  har mätt kundnöjdheten i energibranschen i 15 år. Hur ser relationen mellan kunder och energiföretag ut, på vilket sätt förändras förutsättningarna just nu och framför allt: hur ska energibolagen lyckas attrahera kunderna?

SKI Energi är bara en av våra många branschundersökningar. Vill du läsa fler resultat och jämföra kundnöjdheten inom andra branscher? Läs mer på vår branschsida!