Välkommen till Sverigekollen.

Vår årliga sammanfattning av läget i landet,
baserad på alla studier vi någonsin gjort.