Se vårt webinar om bankbranschen 2019

Vad har hänt de senaste tre decennierna inom bankbranschen och hur påverkar det kunden? Hur ser kundnöjdhet, lojalitet och förtroende ut 2019 och vad är förklaringen till detta? Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, tar er igenom kundupplevelser i bankbranschen för 30 år, på 30 minuter.

SKI Bank är bara en av våra många undersökningar. Vill du läsa resultatet från årets bankundersökning eller ta del av resultat från andra undersökningar? Tillsammans mäter vi kundnöjdhet.