Energi

Energi är den bransch där kundnöjdheten ökat kraftigast sedan år 2010 enligt våra mätningar. Vi har följt stora och mindre lokala aktörer inom energibranschen sedan elhandel började mätas år 2004. Sedan 2009 genomför vi även undersökningar inom elnät och fjärrvärme.

Läs vår sammanfattning av den senaste branschmätningen

Insikt från den senaste branschmätningen

Svenskt Kvalitetsindex kundundersökning för energibranschen 2018 visar att kundnöjdheten för branschen som helhet är oförändrad. Bilden av att samhällsengagemang och miljöprofil ger nöjdare kunder stärks. Allt fler företag och privatpersoner är mycket intresserade av att producera egen el.

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privatpersoner och företag för elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder inom elhandel toppar Karlstad Energi och för företagskunder inom elnät toppar Skellefteå Kraft. Borlänge Energi kommer bäst ut i övriga fyra kategorier – företagskunder elhandel, privatkunder elnät samt privat- och företagskunder inom fjärrvärme.

Kundnöjdheten för energibranschen totalt sett ligger på samma nivå som det senaste året (ökning +0,2 enheter). Det är nu viktigt för energibranschen att inte tappa fart i sitt fokus på kunden. 

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i energibranschen? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper hos branschledande företag om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks energibranschen?

Undersökningen av energibranschen utförs årligen under oktober. Större aktörer är alltid en del av mätningen, medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt.

Detta mäter vi inom energibranschen:

  • Helhetsupplevelsen av energibolagen för privat- och företagskunder.
  • Elhandel för privat- och företagsmarknad.
  • Elnät för privat- och företagsmarknad.
  • Fjärrvärme för privat- och företagsmarknad.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Per Grenert som är ansvarig för frågor kring energibranschen. Kontakta Susanne om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Per Grenert
Projektledare
+46 703 706 444
+46 831 53 00
per.grenert@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig