Energi

Svenskt Kvalitetsindex har följt stora aktörer, såväl som mindre lokala bolag, inom energibranschen sedan elhandel började mätas år 2004. Sedan 2009 har även undersökningar inom elnät och fjärrvärme tillkommit.

Energi är den bransch som har gått från en icke existerande kund-dialog till att bli den bransch som Svenskt Kvalitetsindex mäter där kundnöjdheten ökat som kraftigast sedan år 2010.

Hur undersöks energibranschen?

Undersökningen av energibranschen utförs årligen under oktober. Större aktörer är alltid en del av mätningen, medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt.

Detta mäter vi inom energibranschen:

  • Helhetsupplevelsen av energibolagen för privat- och företagskunder.
  • Elhandel för privat- och företagsmarknad.
  • Elnät för privat- och företagsmarknad.
  • Fjärrvärme för privat- och företagsmarknad.

Insikt från den senaste branschmätningen

Energibranschen är en marknad som kännetecknas av ett lågt engagemang där kunderna sällan har kontakt med sina leverantörer. Trots detta är trenden i kundnöjdhet på lång sikt positiv för branschen och kunderna är numera lika nöjda med sina elhandelsföretag som de är med sina banker. Något som energibolagen ligger i framkant med i jämförelse med bankerna är att visa kunderna sitt samhällsengagemang. Branschen fortsätter även att successivt stärka sitt förtroende bland kunderna. Kombinationen av ett ökat kundfokus bland bolagen och en längre tid med låga elpriser kan vara några av förklaringarna till det.

De företag som tänker kund i första hand och som levererar ett mervärde utöver själva produkten, som exempelvis engagemang för miljö, samhälle eller regionen där de verkar ser ut att vara vinnare i framtiden.
Från Svenskt Kvalitetsindex är det Laurina Qvarnström om är ansvarig för frågor kring energibranschen. Kontakta Laurina Qvarnström om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Laurina Q
Energi
Laurina Qvarnström
Områdesansvarig
+46 70 880 27 13
+46 831 53 00
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig