Energi

Energi är den bransch där kundnöjdheten ökat kraftigast sedan år 2010 enligt våra mätningar. Vi har följt stora och mindre lokala aktörer inom energibranschen sedan elhandel började mätas år 2004. Sedan 2009 genomför vi även undersökningar inom elnät och fjärrvärme.

Insikt från den senaste branschmätningen

Energibranschen är en marknad som kännetecknas av ett lågt engagemang där kunderna sällan har kontakt med sina leverantörer. Trots detta är trenden i kundnöjdhet på lång sikt positiv för branschen och kunderna är numera lika nöjda med sina elhandelsföretag som de är med sina banker. Något som energibolagen ligger i framkant med i jämförelse med bankerna är att visa kunderna sitt samhällsengagemang. Branschen fortsätter även att successivt stärka sitt förtroende bland kunderna. Inom energibranschen har fjärrvärmebolagen de nöjdaste kunderna, därefter elhandel och sist elnät.

De företag som tänker kund i första hand och som levererar ett mervärde utöver själva produkten, som exempelvis engagemang för miljö, samhälle eller regionen där de verkar ser ut att vara vinnare i framtiden.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i energibranschen? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper hos branschledande företag om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks energibranschen?

Undersökningen av energibranschen utförs årligen under oktober. Större aktörer är alltid en del av mätningen, medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt.

Detta mäter vi inom energibranschen:

  • Helhetsupplevelsen av energibolagen för privat- och företagskunder.
  • Elhandel för privat- och företagsmarknad.
  • Elnät för privat- och företagsmarknad.
  • Fjärrvärme för privat- och företagsmarknad.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Susanne Aarup som är ansvarig för frågor kring energibranschen. Kontakta Susanne om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Per Grenert
Projektledare
+46 703 706 444
+46 831 53 00
per.grenert@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig