Film – Kunden och medarbetaren 2021

Ta del av vårt inspelade webinar från den 16 februari 2021. Tid:30 min.

Laurina Qvarnström, Chef People & Brand, och Johan Parmler, VD, går igenom vilka lärdomar vi kan dra om de förändrade kundbeteendena under 2020. Vi tittar också närmare på hur medarbetarna har påverkats av ett år med nya förutsättningar, med exempelvis digitala möten och distansarbete. Några av de mönster vi plockar upp har vi sett länge, men under 2020 har de blivit direkt affärskritiska.