Fastighetsmäklare

Sedan 2007 har vi genomfört årliga undersökningar av mäklarbranschen. Under det senaste decenniet har konkurrensen i branschen ökat, och vi ser samtidigt en utveckling där mäklarbranschen har gått från en stor andel missnöjda kunder till att vara en av de branscher med högst kundnöjdhet.

Läs senaste rapportsammandraget kring fastighetsmäkare

Insikt från den senaste branschmätningen

När samtliga branschstudier summerades år 2016 noterade vi på Svenskt Kvalitetsindex att svenska kunder känner sig nöjda med sina mäklare inom fastighetsbranschen. Det betyder att mediabilden inte går hand i hand med den bild som kunderna har. Det är sådana insikter som gör branschmätningar unika, för det är först när faktiska kunder får lyfta sina förväntningar och erfarenheter som den genuina bilden av branschen skapas.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i mäklarbranschen? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks fastighetsmäklarbranschen?

Undersökningen av fastighetsmäklare genomförs i april varje år genom telefonintervjuer med mäklarbranschens kunder, som i detta fall både är köpare och säljare. De större aktörerna inom branschen är alltid en del av den nationella mätningen medan de mindre aktörerna ansöker om att vara med. Resultatet av den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt och i mätningen ingår både stora och mindre aktörer.

Viktiga mätpunkter inom fastighetsmäklarbranschen:

  •  Köpare
  •  Säljare

Undersökningarna inom fastighetsmäklare ger svar på:

  • Hur ni bygger förtroende och stärker kundernas bild av er.
  • Hur era mäklare klarar konkurrensen gentemot andra mäklare.
  • Hur ni differentierar er mot olika kundgrupper.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring fastighetsmäklarbranschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig