Fastighetsmäklare

Sedan 2007 har vi genomfört årliga undersökningar av mäklarbranschen. Under det senaste decenniet har konkurrensen i branschen ökat, och vi ser samtidigt en utveckling där mäklarbranschen har gått från en stor andel missnöjda kunder till att vara en av de branscher med högst kundnöjdhet.

Läs senaste rapportsammandraget kring fastighetsmäkare

Insikt från den senaste branschmätningen

I år är bostadsintressenterna mindre nöjda med fastighetsmäklarna visar Svenskt Kvalitetsindex senaste branschundersökning. Den turbulenta bostadsmarknaden har lett till en större spridning i kundnöjdheten bland både de som köpt och sålt en bostad under det senaste året.

Tidigare har det inte varit någon större skillnad mellan de olika mäklarna, men nytt för i år är att SKI-undersökningen påvisar en stort spann i kundnöjdhet från 60 till 71 på en indexskala 0-100. Att känna förtroende och trygghet i fastighetsaffären är i särklass den viktigaste dimensionen för fastighetskunderna, en bild som förstärkts av en marknad i förändring och nu blivit ännu viktigare.

Mäklarbranschens snittvärde minskar från 68,4 förra året till 66,1 i år. Samtliga mäklare utom Skandiamäklarna får sämre betyg än i fjol. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kommer fortfarande bäst ut, följda av just Skandiamäklarna och därefter Notar.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i mäklarbranschen? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks fastighetsmäklarbranschen?

Undersökningen av fastighetsmäklare genomförs i april varje år genom telefonintervjuer med mäklarbranschens kunder, som i detta fall både är köpare och säljare. De större aktörerna inom branschen är alltid en del av den nationella mätningen medan de mindre aktörerna ansöker om att vara med. Resultatet av den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt och i mätningen ingår både stora och mindre aktörer.

Viktiga mätpunkter inom fastighetsmäklarbranschen:

  •  Köpare
  •  Säljare

Undersökningarna inom fastighetsmäklare ger svar på:

  • Hur ni bygger förtroende och stärker kundernas bild av er.
  • Hur era mäklare klarar konkurrensen gentemot andra mäklare.
  • Hur ni differentierar er mot olika kundgrupper.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Kristine Nordström som är ansvarig för frågor kring fastighetsmäklarbranschen. Kontakta Kristine Nordström om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Kristine Nordström
Projektledare
+46 70 339 86 99
+46 831 53 00
kristine.nordstrom@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig