”Vikande jobbhälsa en stor samhällsutmaning”

Närmare en miljon personer känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet i Sverige idag. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och yngre män. Det visar en ny undersökning som Jobbhälsoindex tagit fram i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

Det är idag 380 000 personer som på grund av arbetet känner psykiskt obehag flera gånger varje vecka av att gå till jobbet. Ytterligare över 600 000 känner sådant obehag några gånger varje månad.

Av årets Jobbhälsoindex framgår också att den psykiska ohälsan har ökat – det är allt fler som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Vi ser att det är vanligare bland de yngre anställda – såväl bland kvinnor som män. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och yngre män. För män från åldersklass 40 år och äldre ser vi däremot en minskad andel som känner psykiskt obehag att gå till jobbet.

Manliga chefer känner större psykiskt obehag

Chefer upplever i större utsträckning psykiskt obehag inför att gå till jobbet jämfört med medarbetare. Och detta förhållande gäller särskilt för manliga chefer.

Det är naturligtvis oroande att det är så många som på grund av arbetet känner psykiskt obehag att gå till jobbet och att detta fortsätter att öka, säger Johan Parmler vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Det är särskilt oroande att så många chefer upplever psykiskt obehag att gå till jobbet, det bådar inte gott för arbetslivet framöver. Jobbhälsan är en stor samhällsutmaning som vi måste ta på stort allvar.

Kännetecknande för anställda som känner psykiskt obehag inför arbetet är sömnlösa nätter, missnöje med sitt arbete och betydligt större vilja att lämna sin arbetsgivare än vad de som inte känner några psykiska obehag tycker.

Bättre att byta arbetsplats?

Att man är missnöjd med jobbet när man känner psykiskt obehag att gå dit är inte svårt att förstå. Det vi också ser är att man inte vill jobba kvar och att man inte gärna rekommenderar andra att jobba i sin organisation.

Vi vet också att det är ett stort samband med sjukfrånvaro och psykiskt obehag, säger Lars Hjalmarson, Jobbhälsoindex. Här kanske man kan fundera på om rehabilitering tillbaka till samma jobb alltid är bästa lösningen. Jobbyte bör kanske övervägas i större skala än hittills.

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 17 200 personer som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år.

Johan Parmler

JOHAN PARMLER
VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss