• En ökande förändringstakt och nya beteendelandskap kräver nya insikter och ledningsmodeller.

Står ni som ledningsgrupp
inför en förändring?

När ni står inför en förändring ger Management Index er som ledningsgrupp en nulägesanalys och gemensam bild av var ni befinner er. Ni får underlag kring vad ni som ledning behöver fokusera på för att säkra att förändringen ger den effekt som önskas.

Vet mer och gissa mindre

Genom Management Index får er ledningsgrupp en samlad bild över den interna upplevelsen av verksamheten och ger er en utgångspunkt för hur verksamheten bäst ska bedrivas framåt. Management Index ger er som ledningsgrupp ett helhetsperspektiv som omfattar kund, medarbetare, ägare och samhälle samt adderar ett hållbarhetsperspektiv på samtliga delar.

En undersökning som underlättar strategiska beslut

Management Index är enkel att genomföra. En webbenkät besvaras anonymt av ledningsgruppen och av en internt utsedd referensgrupp. Undersökningen täcker in företagets hela verksamhet, samt ert sätt att arbeta och nå resultat.

Management Index genomförs i samarbetet med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Svenskt Kvalitetsindex genomför själva undersökningen och analysen. Hos SIQ hittar vi några av Sveriges främsta kvalitetsexperter som genomför en workshop tillsammans med er som ledningsgrupp. Workshopen syftar till att öka den gemensamma förståelsen för ert aktuella läge och ta er vidare i ert fortsatta förändringsarbete.

Management Index ger er

  • Hur flexibla och anpassningsbara ni är i förhållande till omvärldsfaktorer
  • Prioriterade fokusområden
  • Områden där det råder enighet respektive oenighet om i gruppen
  • Jämförelser mot andra ledningsgrupper i en förändringsorganisation

Management Index kräver varken stora resurser eller mycket tid att genomföra. En webbenkät besvaras anonymt av ledningsgrupp och av en internt utsedd referensgrupp. Undersökningen täcker in företagets hela verksamhet, samt ert sätt att arbeta och nå resultat.

Laurina Qvarnström

Vill du veta mer?

Kontakta gärna
Laurina Qvarnström, Chef Försäljning & HR
+46 70 8802713
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Management Index har utvecklats genom ett forskningsprojekt av vårt moderbolag SIQ tillsammans med forskningsnätverket SQMA.

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
', { 'anonymize_ip': true });