Taggarkiv: Svenskt Kvalitetsindex

Important drivers for customer satisfaction – from product focus to image and service quality

Läs Jacob Hallencreutz och Johan Parmlers nya publicerade artikel i vetenskapsskriften Taylor & Francis. Undersökningsresultat visar att det har skett ett paradigmskifte under det senaste decenniet. Produktkvaliteten är ersatt av servicekvalitet som en av de viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet.

Svenskarna älskar sin tandvård

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sina tandläkare visar vår nya mätning av tandvården i Sverige. Folktandvården har förbättrat sig efter de senaste årens negativa trend, medan den privata tandvården backar något. Gapet mellan privat och offentlig tandvård minskar.