Årets upplaga av Sverigekollen!

Branschsammanfattningar och trendanalys

I Sverigekollen sammanfattar vi på Svenskt Kvalitetsindex varje år insikter från de branscher och nationella medarbetarstudier vi genomför. I år har vi valt att blicka framåt. Vad tror vi krävs för en hållbar samhällsutveckling det kommande decenniet?

Temat för Sverigekollen är ”Insikter för en hållbar framtid”.

Det finns många goda exempel på organisationer som visar att hållbar framgång är resultatet av ett systematiskt, långsiktigt och uthålligt arbete. Som alltid börjar med att vi förstår de intressenter som verksamheten ytterst finns till för, det vill säga kunden. Att både bildligt och bokstavligt lyssna till kundens röst har aldrig varit viktigare.

I år har vi också bett några olika verksamheter reflektera över vad som är viktigt de kommande åren.

Trevlig läsning!

Läs Sverigekollen!

Johan Parmler

Har du frågor?
Kontakta gärna

Johan Parmler
+46 73-151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.