Vinnare av Quality Innovation Award 2019

Vår koncernchef Jacob Hallencreutz sitter med i den svenska juryn av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award. Årets vinnare är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020. Stort grattis till alla vinnarna!

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Vinnare av Quality Innovation Award 2019 I Sverige:

– Multi4 AB
– NorDan AB
– PURE ACT AB
– Region Gotland
– United Services Sweden AB

– Det är en stor bredd på innovationerna som får priset i år, kommenterar Mats Deleryd, verkställande direktör för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom innovationsutmärkelsen i Sverige. Gemensamt är att alla fem innovationerna presenterar nya tekniker, arbetssätt eller processer som stödjer en hållbar utveckling, vilket känns extra värdefullt.

Multi4 AB i Jönköping

Innovation: Multi4
Kategori: Potential & Health Care Sector
Domarkommitténs motivering: Genom utvecklingen av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutionerande metod inom kort vara ett faktum.

Innovationen, delvis utvecklad med hjälp av Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping Län, Science Park Jönköping, Vinnova/EU-bidrag, baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.

Gristester ska inom kort påbörjas och givet de mycket lovande värdena och effekterna med detta nya instrument utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2019.

Multi4

NorDan AB i Tanumshede

Innovation: 3D-printade fönster och dörrar i biokomposit
Kategori: Responsible och Renewable & Large companies
Domarkommitténs motivering: Genom samverkan med BLB och Stora Enso har NorDan AB utvecklat en teknik för att 3D-printa ramar till runda fönster i biokomposit. Dessa fönster är CE-märkta, miljödeklarerade och lanserade till försäljning på den skandinaviska marknaden. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrar och andra typer av komponenter i hållbara moderna material. I en förlängning kan man tänka sig att dessa byggelement skulle kunna produceras nära eller rent av på byggarbetsplatsen.

Innovationen visar att tekniken med additiv tillverkning lämnat fasen med prototyptillverkning, står på tröskeln till masstillverkning och öppnar dörren till hur framtidens produktion kan se ut.

Medarbetare på NorDan framför 3D-printern som tillverkar fönster och dörrar i hållbara material.

PURE ACT AB i Stockholm

Innovation: PURE ACT
Kategori: Micro och Start-up samt Responsible och Renewable
Domarkommitténs motivering: Agenda 2030 och hållbarhetsarbete får allt mer fokus och numera gör alla större organisationer en hållbarhetsrapport. För att även små företag med begränsade resurser och kunskap inom hållbarhet ska kunna påbörja hållbarhetsarbetet och göra sin första hållbarhetsrapport har PURE ACT utvecklats.

PURE ACT erbjuder en 5-stegsprocess baserad på digital teknik och e-learning genom vilken det mindre företaget kan göra sin första hållbarhetsrapport. Då de små företagen ofta ingår i längre leverantörskedjor bidrar PURE ACT med en viktig pusselbit för hållbar utveckling.

PURE ACT

Linnea Eriksson och Therese Svensk har utvecklat PURE ACT, en 5-stegsprocess som möjliggör hållbarhetsrapportering för alla småföretagare.

Region Gotland

Innovation: Behandling av deponigas med regenerativ termisk oxidation
Kategori: Responsible och Renewable & Public Sector
Domarkommitténs motivering: I Sverige står utsläppen från deponier för 1-2% av de totala växthusgaserna. Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaserna till 99,7% och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten.

Den nya lösningen täcker dessutom de egna driftkostnaderna genom att överskottet går till fjärrvärmeproduktion. Innovationen är väl värd att uppmärksammas för att spridas till användning vid andra deponier och tillämpningar.

Region Gotland

Lisa Larsson på Region Gotland framför RTO-anläggningen, som är först i världen med att nyttja överskottsenergin från RTO-anläggningen i fjärrvärmenätet.

United Services Sweden AB

Innovation: OptiPower
Kategori: Micro och Start-up samt Responsible och Renewable
Domarkommitténs motivering: Gasturbinmotorer (flyg, kraftgenerering) smutsas ner efter en tids användning vilket leder till omfattande stopp för rengöring och att primära delars livslängd förkortas. Genom att behandla kompressorbladen med en speciell ytbehandlingsmetod, erbjuder United Services Sweden AB en lösning som minimerar behovet av rengöring och därmed ökar utnyttjandet av motorerna.

Ytbehandlingen gör att bränsleförbrukningen och således även emissionerna av växthusgaser, främst CO2, reduceras.

OptiPower

En ny ytbehandlingsmetod i turbiner minskar bränsleförbrukning och emissioner.

Information om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart
identifierat kundbehov.

Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2019 äger rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari 2020. Den internationella ceremonin hålls i Tel Aviv, Israel, den 5-6 februari 2020, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Vinnova är SIQs partner i Sverige.

Domarkommittén består av

– Lena Gustafsson, Styrelsebalans
– Jacob Hallencreutz, EPSI Rating Group
– Sofia Ritzén, KTH
– Mikael Rönnholm, CEVT
Domarkommittén stöttades i sitt arbete av Örjan Anderberg och Mats Deleryd vid SIQ.

Frågor? Kontakta gärna:

JOHAN PARMLER
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Se en kort film om NorDans innovativa fönster och dörrar

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.