Kunderna har tyckt till om sina nyproducerade bostäder

Vi har för första gången genomfört en studie som visar hur nöjda svenskarna är med sina nyproducerade bostäder. Undersökningen visar en kundnöjdhet på 70,8, vilket är något mer än genomsnittet för alla branscher vi mäter i Sverige.

I vårt grannland Finland har EPSI Rating, där Svenskt Kvalitetsindex ingår, samtidigt genomfört motsvarande undersökning för fjärde året i rad. Där kan vi också redovisa skillnader i kundnöjdhet mellan olika byggbolag (mer information om undersökningen på finska finns här).

Kundnöjdhet av nyproduktion av bostäder jämfört med ett genomsnitt av kundnöjdhet i alla branscher vi mäter i Finland och Sverige

SKI kundnöjdhet nyproduktion bostäder

Svenskar mer benägna att klaga

Betygen bland de finska kunderna är betydligt högre än bland svenska kunder. Vid en jämförelse över hur nöjd man generellt är i respektive land kan man konstatera att nöjdheten inom nybyggnation av bostäder är högre än genomsnittet. Det gäller både i Finland och i Sverige. Resultaten för Finland totalt och Sverige totalt är ett genomsnitt av alla de branschstudier som EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex genomför i respektive land.

En tydlig skillnad som noterades mellan svenska och finska kunder och som till viss del förklarar varför kundnöjdheten i Sverige är lägre är att svenskar är mer benägna att klaga. Det är också är något som syns i andra studier som EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex genomför.

Mer resultat från studien i Sverige kommer under året, bland annat i samband när resultat kring fastighetsmäklare publiceras.

Om studien

Uppolumi Oy och Opinion1112 intervjuade 726 privatkunder i Finland och Sverige som är 18 år eller äldre och som har köpt en nyproducerad bostad under 2019. Telefonintervjuer genomfördes från 15 januari till 12 februari 2020.

Johan Parmler

Har du frågor?
Kontakta gärna

JOHAN PARMLER
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.