Vad  definierar små aktörer?

Välkommen på webinar med oss!

Johan Parmler

I Svenskt Kvalitetsindex branschstudier analyseras i regel större aktörer, dvs de som har en tillräckligt stor marknadsandel. Dock fångas även mindre aktörer upp genom gruppen Övriga bolag.

Gruppen Övriga består av mindre aktörer och det är också här många nya och innovativa företag finns. I flera branscher är det inte helt ovanligt att den här gruppen har en hög kundnöjdhet men samtidigt kan variationen vara mycket stor.

Utvecklingen i resultat för Övriga är intressant sett över åren och för många större bolag är konkurrensen från de mindre företagen påtaglig. Därav finns ett behov av att förstå denna ibland variationsrika gruppering.

I detta webinar fördjupar vi oss i gruppen Övriga med följande frågeställningar:

  • Varför är det så stor variation i resultat för just den här gruppen?
  • Vilka är kunderna som väljer en mindre aktör?
  • I bank-, telecom- och försäkringsbranschen är det fler och fler aktörer som fångas upp. Vad betyder det egentligen för lojaliteten framåt?

Anmäl dig till webinaret onsdagen den 29 april kl 10.00-10.30. Därefter öppnar vi upp för en frågestund och diskussion i cirka 15 minuter.

Med Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Anmäl dig här, det är kostnadsfritt att delta!

Kristine Nordström

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.