• Vad är saga och vad är sant?

    Myter
  • Myter

Myter och gamla sanningar om dagens kund

Välkommen på webinar med oss!

Johan Parmler

Delta i vårt nya webinar om myter, fabler, sagor och gamla sanningar om dagens kund. Våra analytiker har grävt fram och sammanställt en massa intressant statistik som vi inte visat tidigare, dags att slå hål på gamla myter! Stämmer det att:

  • Vi är mindre nöjda i storstan?
  • Yngre är mer digitala?
  • Nya kunder är mindre lojala?
  • Enkelhet i kundupplevelsen är viktigt för alla?

Ovan och mycket mer för ni svar på under vår föreläsning torsdagen den 2 april kl 10.00-10.30. Därefter öppnar vi upp för en frågestund och diskussion i cirka 15 minuter.

Med Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Anmäl dig här, det är kostnadsfritt att delta!

Du kan också anmäla dig för att få ett mail när webinaret finns tillgängligt som film (anmälan via samma länk ovan).

Kristine Nordström

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.