Den (il)lojala kunden

Välkommen på webinar med oss!

Johan Parmler

I dessa turbulenta tider blir de lojala kunderna extra viktiga. ”Vi byter inte leverantör – vi skaffar oss fler” är en vanlig kommentar i våra kundstudier de senaste åren och vid flera tillfällen har den nya lojaliteten lyfts fram. Vad innebär denna nya lojalitet framåt?

Under detta webinar beskriver vi vad vi menar med just den nya lojaliteten och vilka förutsättningar det ger oss för att bygga hållbara kundrelationer. Vi besvarar bland annat följande:

  • Hur lojala är kunderna egentligen?
  • Upplevd och faktiskt lojalitet – hur stor är skillnaden egentligen?
  • Hur ser det ut i olika kundsegment?
  • NPS och rekommendation – hur får vi kunder att börja rekommendera eller att fortsätta göra det?

Anmäl dig till webinaret onsdagen den 6 maj kl 10.00-10.30. Därefter öppnar vi upp för en frågestund och diskussion i cirka 15 minuter.

Med Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Anmäl dig här, det är kostnadsfritt att delta!

Kristine Nordström

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.