Pandemin pressar försäkringsbranschen

Den 17 november håller vi webinar med fokus på SKI Försäkring – varmt välkommen!

Webinar – Pandemin pressar försäkringsbranschen

SKI Försäkring 2020 signalerar ett trendbrott där kundnöjdheten backar efter flera års uppgång. 2020 publiceras också för första gången Djurförsäkring som eget område.

Precis som för många andra branscher har covid-19 pandemin satt sina spår och försäkringsbolagen behöver nu visa sig från sin bästa sida.

Under webinaret kommer vi visa:

  • Trender
  • Hur lyckas branschen med viktiga kundmoment?
    • Rådgivning
    • Skadehantering
    • Kundkontakt
  • Hur har covid-19 påverkat kunderna inom försäkringsbranschen?
  • Djurförsäkring – viktigaste insikterna från vår nyaste undersökning

Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, kommer under detta webinar visa utvalda resultat och insikter från försäkringsbranschen.

Vill du få senaste nytt från kundupplevelsen inom försäkrings-Sverige?

Anmäl dig då till vårt webinar tisdagen den 17 november kl 09.00 – 09.30. Därefter öppnar vi upp för en frågestund och diskussion i cirka 15 minuter.

JOHAN PARMLER
VD och Chefsanalytiker
på Svenskt Kvalitetsindex

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.