• Vad har hänt i försäkringsbranschen?

 Senaste insikterna om kundnöjdhet i försäkringsbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdhet i försäkringsbranschen under 30 år.

Johan Parmler

Kundnöjdheten inom försäkringsbranschen har haft en positiv utveckling de senaste åren. Hur ser kundnöjdhet, lojalitet och förtroende ut 2019 och vad är förklaringen till detta?

I årets SKI-studie ställs ett antal nya frågor kring hållbarhet för att se om det är en viktig del av pensionssparande och val av leverantör. Är hållbarhet viktiga frågor för kunderna och – i så fall – hur väl hanterar bolagen det?

Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, berättar om kundupplevelser i försäkringsbranschen under trettio år på 30 minuter.

Karin Cars

vill du veta mer

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Cars om du vill
ha mer information. Telefon 070 542 94 78 eller e-post
karin.cars@kvalitetsindex.se