Hur påverkar rådande situation kunder nu och framåt?

Välkommen på webinar med oss!

Johan Parmler

Svenskt Kvalitetsindex har i mer än 30 år analyserat kundupplevelsen i en mängd olika branscher. Under dessa år har ett antal kriser noterats, exempelvis 1993 – fastighetskrisen, och 2008 – finanskrisen. Vi får idag flera frågor och funderingar kring hur vi tror den nuvarande coronakrisen påverkar kunder nu och framåt. Därför har vi gjort en studie där vi frågat invånare hur nöjd man är med samhällets krishantering så här långt men även kring andra typer av tjänster.

Under webinaret kommer vi bland annat besvara:

 • Hur har vi i Sverige i stort hanterat coronakrisen?
 • Hur ser vi att den privata näringen med t.ex. våra banker, telekombolag, försäkringsbolag och energibolag har hanterat krisen?
  • Vad har de som lyckats bra gjort?
  • Vad förväntar sig kunderna mer av?
  • Vad kan vi lära oss framåt?
 • Hur påverkas våra beteenden?
 • Hur har våra vanor och konsumtionsmönster ändrats?
 • Vad betyder den här typen av kris för kundupplevelsen på sikt?

Anmäl dig till webinaret torsdagen den 23 april kl 10.00-10.30. Därefter öppnar vi upp för en frågestund och diskussion i cirka 15 minuter.

Med Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Anmäl dig här, det är kostnadsfritt att delta!

Du kan också anmäla dig för att få ett mail när webinaret finns tillgängligt som film (anmälan via samma länk ovan).

Kristine Nordström

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.