Hur upplever kunderna bankbranschen 2020?

Välkommen på webinar den 29/9!

Måndagen den 28 september publiceras resultaten från årets kundundersökning av bankbranschen.

Fortsätter den positiva utvecklingen kring kundnöjdhet? Hur har upplevelsen av bankerna påverkats av månaderna med Covid-19 pandemin?

Laurina Qvarnström, ansvarig för bankundersökningen hos Svenskt Kvalitetsindex, och Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, kommer under detta webinar visa utvalda resultat och insikter kring en bransch där relationer, digitalisering och förtroende är viktiga områden att vara medveten om framöver.

Vill du få senaste nytt från kundupplevelsen inom bank-Sverige?

Anmäl dig då till vårt webinar tisdagen den 29 september kl 09.00 – 09.30. Därefter öppnar vi upp för en frågestund och diskussion i cirka 15 minuter.

LAURINA QVARNSTRÖM
Chef Marknad, Försäljning & HR
på Svenskt Kvalitetsindex
JOHAN PARMLER
VD och Chefsanalytiker
på Svenskt Kvalitetsindex

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.