• Vad har hänt i bankbranschen?

 Senaste insikterna om kundnöjdhet i bankbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdhet i bankbranschen under hela 30 år.

Johan Parmler

Vad har hänt de senaste tre decennierna inom bankbranschen och hur påverkar det kunden? Hur ser kundnöjdhet, lojalitet och förtroende ut 2019 och vad är förklaringen till detta? Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, tar er igenom kundupplevelser i bankbranschen för 30 år, på 30 minuter i detta webinar.

Karin Cars

vill du veta mer

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Cars om du vill
ha mer information. Telefon 070 542 94 78 eller e-post
karin.cars@kvalitetsindex.se