• Svenskt kvalitetsindex. När du vill mäta och förstå vad som driver kundupplevelser
  • Svenskt kvalitetsindex. När du vill mäta och förstå vad som driver kundupplevelser

Är hållbarhet viktigt för kundupplevelsen?

Välkommen på webinar med oss!

Är hållbarhet viktigt för kundupplevelsen?

Hållbarhet är idag högt uppe på många organisationers agenda men vad säger kunderna?

Love Westin, sedan 2019 industridoktorand som kombinerar rollen som analytiker på SKI med att doktorera kring hållbar framgång, samt Johan Parmler, VD och Chefsanalytiker på SKI, har analyserat hur hållbarhet i olika dimensioner påverkar kundupplevelsen.

  • Vad innebär exempelvis hållbar framgång från ett kundperspektiv?
  • Påverkar upplevelsen av hållbarhet valet av leverantör?
  • Vad har ett starkt, unikt varumärke för försprång gällande hållbarhet?

Webinaret pågår 30 minuter. Johan och Love finns kvar efter webinaret för en kortare frågestund.

Anmäl dig till webinaret torsdagen den 15 oktober kl. 09:30-10:00.

Love Westin
LOVE WESTIN
Analytiker
på Svenskt Kvalitetsindex
JOHAN PARMLER
VD och Chefsanalytiker
på Svenskt Kvalitetsindex

Frågor?

Har du några frågor om webinaret, kontakta gärna Kristine Nordström, telefon 070-339 86 99.