• År 2040 skall Sverige vara 100% förnybart...

    Branschmätning energi
  • Branschmätning energi

Välkommen till webinar om Den stora utmaningen

Den stora utmaningen

År 2040 skall Sverige vara 100% förnybart vilket innebär att energimarknaden står inför sin största utmaning någonsin.

Syftet med projektet ”Den stora utmaningen” har varit att följa och förstå energikonsumenternas drivkrafter in i denna framtid. Med andra ord har vi kartlagt vad som kan få dagens energikonsumenter att själva producera el, lagra energi samt att bli efterfrågeflexibla. Är det till exempel pengar, normer, kunskap, teknikintresse eller miljöengagemang som har störst betydelse?

Detta och mycket mer kommer ni att få veta på detta webinar då vi på Svenskt Kvalitetsindex presenterar resultaten från de 1900 telefonintervjuer som genomförts.

Seminariet hålls av Laurina Qvarnström, Chef Försäljning & HR på Svenskt Kvalitetsindex.

Projektet Den Stora Utmaningen har initierats av Svenskt Kvalitetsindex och samarbetspartners är Energiföretagen, EG, Ferroamp, Rejlers, Watty, Falkenberg Energi och Tieto.

Plats: Webinar, vi skickar länken till de som anmält sig några dagar före seminariet.

Tid: Torsdagen den 28 mars klockan 9.00-9.30.

Anmälan: Senast den 26 mars VIA LÄNKEN. Webinaret är kostnadsfritt.

Karin Cars

vill du veta mer

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Cars om du vill
ha mer information. Telefon 070 542 94 78 eller e-post
karin.cars@kvalitetsindex.se