Hund- och kattförsäkring nya segment i årets försäkringsstudie

Flera siffror visar att svenskarnas intresse för att skaffa hund eller katt har ökat under coronapandemin. Försäkringsbranschen noterar också en påtaglig ökning av antalet sålda hund- och kattförsäkringar.  Därför kommer höstens branschundersökning att kompletteras med två nya segment – försäkring för hund och katt. Resultaten publiceras senare under hösten.

– För första gången gör vi nu en bred jämförande studie av segmenten hund- och kattförsäkring. Det kommer att ge viktiga insikter om kundupplevelser och drivkrafter, både till försäkringstagare och aktörer i branschen, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex.