Svenskt Kvalitetsindex förstärker med Ulrika Berner

Foto Ulrika BernerSvenskt Kvalitetsindex har stor efterfrågan på sina tjänster och har anställt Ulrika Berner som ny projektledare. Ulrika Berner kommer närmast från SMHIs affärsverksamhet där hon under sexton år arbetat som försäljningsansvarig, segmentschef och gruppchef.

– Jag har valt att söka mig till Svenskt Kvalitetsindex för att insikterna som SKI levererar bygger på vetenskap och syftar till att bidra till en mer hållbar framtid, vilket känns bra att vara en del av, säger Ulrika Berner. Jag såg en möjlighet att nyttja mina erfarenheter i en lite mindre verksamhet där allas insatser tydligare räknas.

Ulrika Berner är i grunden meteorolog och började sin karriär på SMHI som prognosmeteorlog men har också arbetat på Ericsson med kommunikation och projektledning.

– Jag är glad över att välkomna Ulrika till vårt team, kommenterar Laurina Qvarnström, chef Försäljning & HR på Svenskt Kvalitetsindex. Ulrika kommer att förstärka teamet bland annat som kompetent rådgivare med lång erfarenhet av förändringsarbete och affärsutveckling. En av Ulrikas huvudsakliga uppgifter blir som projektledare för energibranschen, som är en av Svenskt Kvalitetsindex mest omfattande branscher med allt från branschundersökningar till varumärkesundersökningar.

– Jag ser verkligen fram emot att leverera viktiga insikter till våra kunder, avslutar Ulrika Berner. Det är också en fin stämning på Svenskt Kvalitetsindex och jag hoppas kunna bidra till den!

Ulrika Berner började på Svenskt Kvalitetsindex den 12 augusti 2019.

Kontakt

Frågor? Kontakta gärna:

JOHAN PARMLER
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.