Den 19 juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin.

Sveriges energimarknad står inför sin största utmaning någonsin med bland annat ökad decentralisering, ökad andel energi från intermittenta energikällor, ökad flexibilitet, ökad effektbrist och ökade kostnader för både energibolag och konsument.

För att klara av framtiden krävs bland annat en ökad efterfrågeflexibilitet i kombination med lagring av energi.

Syftet med projektet ”Den stora utmaningen” är att följa och förstå konsumenterna och kartlägga deras drivkrafter in i denna framtid.

Läs mer om projektet och anmäl dig till vårt webinar den 28 mars.

Frågor? Kontakta gärna:

JOHAN PARMLER
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se