Endast 3 av 10 anser att myndigheter sköter sin uppgift på ett bra sätt

Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av myndigheter i Sverige visar att det finns mycket att göra för att stärka svenskarnas förtroende. Endast 3 av 10 respondenter anser att myndigheter bryr sig om medborgarna, är lätta att komma i kontakt med och sköter sin uppgift på ett bra sätt. 

I Svenskt Kvalitetsindex studie där allmänhetens förtroende och kännedom om myndigheter i Sverige undersöks, kan vissa generella mönster noteras. 

Endast 3 av 10 respondenter anser att myndigheter bryr sig om medborgarna, är lätta att komma i kontakt med och sköter sin uppgift på ett bra sätt. ”Vet ej”, ”byråkrati”, ”nödvändig” och ”okej” är vanliga ord när myndigheters verksamhet ska beskrivas med ett ord. 

Detta visar tydligt att myndighetssverige fortsatt behöver komma ut ur anonymiteten, stärka sina varumärken och visa medborgarna vad man faktiskt bidrar med i samhället. 2018 finns det knappt 350 myndigheter under regeringen.

Högre förtroende för försäkringsbolag än myndigheter

Svensk Kvalitetsindex har mätt kunders upplevelse i en mängd branscher de senaste trettio åren. Förtroendet för exempelvis den finansiella sektorn har sjunkit stadigt sedan den senaste finanskrisen. Återkommande incidenter och negativ mediapublicitet har bidragit till detta. 

Därför är det noterbart att förtroendet för våra myndigheter – som är en bärande del av samhällsapparaten och borde ha de allra högsta förtroendesiffrorna – befinner sig på samma nivåer som bankbranschen och generellt har lägre förtroende bland svenskarna än exempelvis försäkringsbranschen, som också är en förtroendebransch.

Svenskt Kvalitetsindex förtroende för myndigheter, banker och försäkringsbolag

– Myndigheter måste på allvar börja ta till sig begrepp som ”kunder”, ”image” och ”service”, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Den samhällsservice medborgarna kräver

Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla samhällssektorer. Drivkrafter och värderingar ändras. En tydlig trend som Svenskt Kvalitetsindex sett i mätningar de senaste åren är att svenska konsumenter blivit mer kritiska och kravställande. Det gäller bland annat synen på organisationers image och värderingar. 

– Människor söker sig i högre grad till företag och organisationer som upplevs som ansvarstagande. Det räcker inte längre med symbolhandlingar och formuleringar om hållbarhet och samhällsansvar på hemsidor och i olika strategidokument, man måste ha en verksamhet som till alla delar inger förtroende, säger Johan Parmler.

Detta gäller även svenska myndigheter som sannolikt måste börja se på sitt uppdrag på ett delvis annorlunda sätt. Myndighetsutövning handlar om att leverera samhällsservice av högsta kvalitet. Det förväntar sig dagens kunder och medborgare. 

Undersökningen är en nationell kännedoms- och förtroendemätning kring myndigheter. Intervjuerna genomfördes under 2018 och totalt gjordes cirka 1000 telefonintervjuer i ett nationellt urval.

Johan Parmler

JOHAN PARMLER
VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.