Kundupplevd hållbarhet – bild på man som jobbar vid dator med hållbarhetskommunikation

Kundupplevd hållbarhet – så funkar det


Vill ni veta vad era kunder tycker om ert hållbarhetsarbete? Då föreslår vi att ni gör en kunddriven hållbarhetsundersökning. Varför är detta viktigt? Därför att det är kundens upplevelser, behov, krav och förväntningar som styr affärsbesluten. Och hållbarhet, kundnöjdhet och lönsamhet hänger ihop – det måste vi ha koll på om vi vill bli långsiktigt framgångsrika. Följ våra steg och hitta den lösning som är bäst för er.

Mät rätt nyckeltal

Har ni välutvecklade kundmätningar och god insikt om era kunders nöjdhet, lojalitet och drivkrafter, men vill veta mer om hur ert hållbarhetsarbete uppfattas? Då föreslår vi en riktad undersökning som fokuserar på kundupplevd hållbarhet. Om ni däremot saknar generell kunskap om era kunders nuvarande och framtida behov, krav, förväntningar och beteenden så rekommenderar vi att ni gör en bredare kundstudie, där hållbarhetsperspektivet är en del av flera. På det viset kan attityderna kring hållbarhet lättare relateras till andra delar av kundupplevelsen.

>>> Kontakta oss om kundnöjdhet, lojalitet och drivkrafter.

Att mäta kundupplevd hållbarhet – hur går det till?

SKI:s hållbarhetsstudie tittar på aspekterna kännedom, kommunikation, preferenser och hållbarhetsarbete. Först gör vi en behovsanalys för att kunna utforma undersökningen utifrån er verksamhets specifika utmaningar och behov. Sedan utforskar vi era kunders generella syn på hållbarhet samt ställer specifika frågor om hur er verksamhets hållbarhet uppfattas. Kunderna får också sätta betyg på ert hållbarhetsarbete och lämna förslag på områden där ni bör satsa framåt.

>>> Kontakta oss för genomförande av en hållbarhetsundersökning.

Uppföljning – från insikter till verksamhetsutveckling

När vi presenterat resultat och rekommendationer gäller det att dra slutsatser och fatta beslut. Här kan vi agera rådgivare åt er. Data ger insikter, men vi hjälper er också att prioritera och fatta rätt beslut om åtgärder som kan förbättra er kundupplevda hållbarhet och i förlängningen skapa nöjdare kunder och en framgångsrikare verksamhet.

>>> Kontakta oss för rådgivning kring hållbarhetsundersökningen.